Princip zvukového čištění

Zvukové vlny vygenerovány zvukovým ofukovačem se v prostoru šíří všemi směry. Při dopadu na čištěný povrch dochází k rozechvění usazených částic popela. Tyto částice jsou dále odnášeny kouřovými plyny a čištěný povrch tak zůstává bez usazenin.

ilustrační foto

Frekvence čištění

Principiálně zvukové ofukovače pracují non-stop ve velmi krátkých intervalech. Interval čištění je vždy nastaven řádově v sekundách, interval Off je v minutách.

ilustrační foto

Systém zvukového čištění Sound Blast

Systém zvukového čištění se skládá ze tří základních komponent:

 • Zvukové ofukovače - výběr použitých modelů je závislý na umístění
 • Rozvody stlačeného vzduchu - 0,8Mpa
 • Ovládací panel - autonomní ovládání jednotlivých sekvencí ofukování

ilustrační foto

Výhody zvukových čističů

 • Čistí celý povrch bez "černých koutů"
 • Nedestruktivní čištění
 • Nemá vliv na změny parametrů spalin "rosný bod"
 • Nízká hlučnost během čištění
 • Nízké pořizovací náklady
 • Nízké provozní náklady "vysoká návratnost"
 • Velký rozsah použití ( elektrofiltry, cyklóny, ventilátory)
 • Nízké znečištění spalin pevnými částicemi (časté ofukování)