Kompenzátory

 

V oblasti kompenzační techniky IPH Servis zajištuje autorizované zastoupení německé společnosti Frenzelit - Werke GmbH & Co. KG.

V rámci tohoto zastoupení provádíme nejen dodávky nových kompenzátorů, ale i další služby související s kompenzační technikou.

Revize současně instalovaných kompenzátorů

Další z činnosti naší firmy je revize současně instalovaných kompenzátorů. Součástí těchto prací je především zjištění současného stavu kompenzátoru, přesné zaměření rozměrů a stavební výšky kompenzátorů. Dále pak přesné zaměření laterálních, axiálních a angulárních pohybů kanálů. Ke každému z posuzovaných kompenzátorů je vypracován tzv. technický list kompenzátoru, jehož součástí je i výkresová dokumentace podle současného stavu.

Demontáže poškozených a montáže nových kompenzátorů

Součástí těchto prací je přesné zaměření laterálních, axiálních a angulárních pohybů kanálu v místě příslušné dilatace. Přesné zaměření děrovacího plánu kompenzátoru včetně vyděrování nového kompenzátoru. Následuje demontáž poškozené kompenzátoru, vyčištění pevných a volných přírub, vyčištění stávajícího spojovacího materiálu, montáž nového kompenzátoru včetně dotažení volných přírub na moment stanovený výrobcem.

Opravy poškozených míst, trhlin a prasklin kompenzátorů

Součástí těchto prací je přesné zjištění příčiny poškození, zpracování technologického postupu opravy, samotná oprava netěsné dilatace, případně oprava drobných netěsností na částech kanálů bezprostředně souvisejících s kompenzátorem.