Hammelmann Elektrárna Dětmarovice - vysokotlaké čistění

Popis zařízení

Zařízení – systém pro hydrodynamické čištění přihříváků MGGH1 a MGGH2 – je určeno pro automatizované vysokotlaké čištění teplosměnných trubek přihříváků. Technologie používá jako čistící médium vysokotlakou vodu, která svou kinetickouenergií dopadá na povrch trubek s usazeninami a takto je čistí.

 

Drtič popele a produktů z textilních filtrů

Drtící zařízení IPH slouží výhradně k drcení popele pod látkovým filtrem.  Popílek padá gravitací z látkového filtru do násypky na vstupu do drtiče. Otáčením rotorů proti sobě dochází k usměrnění toku popele do osy drtiče a k jeho následnému drcení. Drcení zjišťují dva protichůdné ozubené rotory. Maximální velikost frakce je 8,5mm. Po rozdrcení, gravitací vypadává popílek z drtiče a přes výstupní kanál padá do redleru.

 

Dvojklapka Termizo

Dvojklapka slouží  svodu odpadu z násypky do odstruskovače. Klapka je gravitační a funguje na principu naplnění určitého množství, které překoná závaží a obsah propadne do mezi prostoru a dojde ke zpětnému uzavření. Princip dvoj klapky je zde proto aby nedocházelo k přisávání vzduchu nad klapky. Kvůli zatékání vody a vysoké korozi byla nově vyrobena s nerezu.