21. března 2019

V tento první jarní den naše firma přijala další výzvu, které nešlo odolat. A o co že šlo a jak vše probíhalo?

Výzva zněla jasně, chcete-li udělat dobrou věc, zúčastněte se s námi Světového dne Downova syndromu. A jak, že jsme to měli udělat?  Stačilo si v tento den obléci dvě různé ponožky. A proč dvě různé ponožky? Protože ani člověk s Downovým syndromem se od ostatních ničím neliší, protože jsme každý jiný…. Jako ty „ponožky“, které symbolizují nějaké chromozomy, a lidé s tímto syndromem mají ten 21 ztrojený.

A aby naše podpora nezůstala pouze u barevných ponožek, uskutečnili jsme také sbírku mezi našimi zaměstnanci, a její výtěžek „2360 Kč“ zaslali na sbírkový účet Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s..

:) Díky všem za účast a těšíme se společně na další „výzvu“ :)

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sociální automobil

Do projektu sociální automobil jsme se zapojili na podzim roku 2018. Přispěli jsme tak na nákup a provoz nového vozidla. Tento automobil bude sloužit klientům sociální služby Linie radosti se sídlem ve Starém městě u Frýdku-Místku, která zajišťuje sociální službu - denní stacionáře. Snahou této organizace je zvýšit kvalitu života pro osoby se zdravotním postižením a podpořit jejich reálné možnosti integrace do společnosti.

Více informací naleznete zde: Linie radosti - denní stacionář 

A o co že to vlastně v tomto projektu jde?

Za spoluúčasti firem a společností se tento projekt snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.

Organizátoři projektu jsou toho názoru, že každá společnost, která během několika let zdomácněla na našem trhu a s úspěchem provozuje svou činnost, by mohla nebo měla alespoň malou částí někomu pomoci. Od roku 1997, kdy jejich společnost zahájila realizaci tohoto projektu, se jim podařilo za pomoci firem a společností po celém území naší republiky s úspěchem předat již 650 „sociálních automobilů“ jež pečují o naše spoluobčany mentálně či tělesně postižené nebo přestárlé. Vzhledem ke zkušenostem ze zahraničí byl doposud tento projekt postaven na vozech Renault Master, Renault Kangoo a Dacia Dokker. V letošním roce by velmi rádi za pomoci jejich klientů, tedy Nás, firem a společností, v této činnosti pokračovali a vybraným ústavům a zařízením z celé republiky předali další výše zmíněné vozy.

Více informací naleznete zde: Kompakt - Sociální automobil

Tímto přejeme nejen autu ale hlavně klientům spoustu najetých kilometrů bezpečně a pohodlně.

 

 

 

 


 

Nadace DOBRÝ ANDĚL

Už několik let pravidelně přispíváme nadaci Dobrý anděl. Baví nás jejich vize a hodnoty, i my se snažíme pomáhat dobrým věcem. 

Zajímá Vás, co to ten Dobrý anděl vlastně je?

Je to systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

  • Dobří andělé mohou přispívat pomocí trvalých nebo běžných platebních příkazů na účet č. 8001008/5500, kde jako variabilní symbol zadají svoje Andělské číslo. Toto unikátní číslo získají Dobří andělé ihned po registraci do systému. Zároveň mohou Dobří andělé sledovat využití svých finančních prostředků po přihlášení do Andělského účtu, který je přístupný následující pracovní den po registraci.

 

  • Vždy první den v měsíci rovnoměrně rozdělíme všechny finanční prostředky přijaté v předchozím měsíci a ještě ten den je pošleme rodinám v nouzi.

 

Mohly by Vás také zajímat tyto krásné Andělské hodnoty jako jsou:

RADOST

Máme radost z toho, že umožňujeme lidem, aby si navzájem efektivně pomáhali. Dobří andělé zažívají radost z dávání.

 

SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s lékaři, sestrami a sociálními pracovníky, firmami a dalšími organizacemi, které sdílí naše hodnoty.

 

RESPEKT

Respektujeme slabší, nemocné a potřebné. Respektujeme kolegy v ziskovém i neziskovém sektoru. Respektujeme Dobré anděly a partnery bez ohledu na výši jejich příspěvku nebo pomoci.

 

ODVAHA

Máme odvahu pouštět se do těžkých věcí. Snažíme se být odvážní v komunikaci – argumentovat, odvážněji obhajovat naše hodnoty a to, že jsme jiní.

 

Chcete se stejně jako my stát jedním z mnoha andělů, jejichž křídla nejsou vidět ale skutky a srdce mluví za ně?

Tak neváhejte a pro více informací klikněte zde Nadace DOBRÝ ANDĚL

 

Přejeme krásný den všem stávajícím i budoucím andělům…